Loading

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Installatie

Het Voorstel is een installatie in de vorm van een kast met negen doosjes. Middels Het Voorstel vinden er gesprekken plaats tussen student en lector. Ieder gesprek is gekoppeld aan één doosje dat opengaat in twee gelijke helften. De deelnemers treffen elkaar op een afgesproken tijdstip bij de installatie, waar ze hun gesprek beginnen of voortzetten door hun doosje te openen. Aan het eind van het gespreksuur wordt het doosje teruggeplaatst in de kast. Het doosje kan worden gezien als een gedeeld archief van de gesprekstof en fungeert tussen de ontmoetingen in als postvak.

Context

“Het Voorstel kwam tot stand in opdracht van het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten. Er lag de wens voor het (uit)vinden van een alternatieve vorm van kennisuitwisseling tussen lector en student. Voor Het Voorstel bleek het belangrijk dat beiden zich gelijkwaardig tot de interventie konden verhouden. We zijn benieuwd geweest naar wat er besproken en wat er gedeeld zou worden wanneer de ontmoetingen geen doel of agenda zouden hebben. Zowel de structuur van de installatie als de doosjes boden ruimte.”

Reacties

Wat ik een heel fijn (en ontroerend!) element vond, was de analoge ontmoetingsplek, waar de gesprekken tastbaar werden in de vorm van het doosje met inhoud. Het is als een kleine schatkist. Ik herinner me de ijsjes van vroeger, die je leeg moest lepelen om onderin een verrassing te vinden. Datzelfde effect hebben de kistjes.

Nora Ramakers – deelnemend student

Ik vond vooral de mystiek erg boeiend aan dit project. Het niet weten waarover je gaat praten en waar je gaat praten en wat hieruit zal komen. 

(…)

Ik vond het fijn dat alle communicatie via dat ene houten doosje ging op die ene gang, die ene plek waar de twee elkaar ontmoeten om later, na het gesprek, weer bij diezelfde plek afscheid van elkaar te nemen.

Anthony van Gog – deelnemend student

Uitnodiging

Het is een voorstel
Het is een logboek
Het is een middel tot uitwisseling
Het is een metafoor voor ruimte
Het is vrije tijd om in te werken
Het kan een wandeling zijn
Het is een verzameling van momenten
Het is een gedeeld uur
Er kan een kleine steen in
Het doet een suggestie
Het is iets tussen twee mensen
Het is er voor jou
Het is een herhaling
Het is een doosje

Documentatie

Als onderdeel van het onderzoek schreef ik aan een documentatie van het maakproces en het gebruik van de installatie.

Lees hier de volledige documentatie.

In samenwerking

Ruth Benschop (Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten), Ron Bernstein (Jan van Eyck), Erik van de Wijdeven, Toneelacademie Maastricht, Milan Meeuse

Getoond

2017  1 nov – 22 dec  Toneelacademie Maastricht, Maastricht (NL)
2020  2 mrt – 17 mei  Toneelacademie Maastricht, Maastricht (NL)

Posted by

Reageren is uitgeschakeld.